Badem Kırma Makinesi
Modern Tarım ve Su Ürünleri

BOR EKSİKLİĞİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR

BOR EKSİKLİĞİ VE BELİRTİLERİ
Topraklarda Bor elementinin bitkiye yarayışlılığı; toprak ve iklim faktörlerine göre farklılık gösterir. Bor eksikliği bilinen en
yaygın beslenme bozukluğudur. Bitkilerde bor eksikliği kireçli ve killi topraklarda ve toprağın ph derecesinin yükselmesi ile
görülmektedir. Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmında toprağın ph derecesi oldukça yüksektir. Yaşanan kuraklıklarda
bunun yükselmesini etkiler. Bu yüzden BOR10 takviyesi bitki sağlamlığı ve üretimi açısından önemli hale gelmektedir.
Bitkilerde bor eksikliğine bağlı olarak çiçek, meyve ve tohum tutumu azalır. Kök hücrelerinden su alımı azalır, toprakta
birçok bitki besin elementi olmasına rağmen bitki tarafından alınamaz. Büyümenin yapı taşı olan Meristematik dokular
faaliyet gösteremediği için gelişme durur. Bor eksikliği çözülebilir azotlu bileşiklerin (NO3 gibi) birikimini, Sitoplazmanın
protein kapsamının azalmasına ve hücre çekirdeğinin deformasyonuna neden olmaktadır. Bor noksanlığı bitkilerde birçok
morfolojik değişikliklere de neden olur.
Bu değişikliklerin genel ve cinse özel belirtileri aşağıdaki gibidir:
Genç yapraklarda kloroz, sarı-kırmızı renklenme, bazen sararma ve kurumalar, –
Genç yapraklarda rozet teşekkülü, .
Küçük ve biçimsiz yapraklar,
Yaprak sapında, gövde ve yaprak damarlarında çatlama ve mantarlaşma,
Yaprak ve gövdede kalınlaşma ve gevrekleşme,
Yaşlı yaprakların genişlemesi,
Boğum aralarının kısalması,
Çalılaşma, bodurlaşma,
Tomurcuk, çiçek ve tohum oluşumunda azalma,
Çiçeklenme olsa bile döllenmenin az olması,
Kök gelişmesinde gerileme,
Yumrulu bitkilerde ve diğer meyvelerde orta kısımlarda boşlukların olması, camsı görünüm ve kahverengi beneklerin
görülmesi

Devamını Oku....

Modern Tarım ve Su Ürünleri

BOR 10 TOPRAK VE YAPRAK GÜBRESİ

BOR 10 TOPRAK VE YAPRAK GÜBRESİ
NEDEN BOR10?
Düşük sıcaklıklarda bile suda kolay çözünür. Her türlü ilaç ve gübre ile karıştırarak, yağmurlama veya damla sulama
yapılan yerlerde sulama ile birlikte verilebilir. Böylece hem insan gücü açısından, hem de maddi açıdan tasarruf sağlar.
Ayrıca, sıvı şekilde uygulama yapan ilaçlama makineleri ve pülverizatörler aracılığı ile uygulandığında, bu makinelerin
borularında herhangi bir tıkanmaya sebep olmadığı gibi daha önceden oluşan tıkanıklıkları da temizler.
– Çiftlik gübrelerinin toprakta yarayışlı hale gelmesine ve toprakta var olan bitki besin elementlerinin bitki tarafından
alınmasına yardımcı olması nedeni ile kullanılan diğer gübrelerde %25 e varan tasarruf sağlar.
-Bitki için vazgeçilmez bir gübredir. Ürünün kalitesini ve verimini arttırır.
-Ülkemizde %100 YERLİ, KALİTELİ VE HESAPLI olarak üretilmiştir.
– HAMMADDESİNDEN YETİŞEN ÜRÜNÜNE, ÜRETİCİSİNDEN SON KULLANICISINA SERMAYESİNDEN SATIŞINA
KADAR TAMAMI YERLİ OLAN GÜBREDİR.
UYGULAMASI
Bitkilerde bor eksikliğini gidermek için tek yıllık ve çok yıllık bitkilerde topraktan ve yapraktan BOR 10 gübre takviyesi
yapmak gerekir. Uygulama genellikle çok yıllık bitkilerde kış budaması sonrasında gövde yıkanmalı ve izdüşümüne gelecek
şekilde toprağa püskürterek yapılmalıdır. Yıllık bitkilerde ise ekim öncesinde topraktan verilip ardından yapraklar
oluşumunda yapraktan uygulama yapılır ve daha sonra çiçeklenme öncesi uygulama yapılması tavsiye edilir. Anadolu Bor
Vakfı işletmelerinin yaptığı uygulamalarda BOR 10 gübresinin eklem bacaklı böcekleri, mantar ve küf hastalıklarını
uzaklaştırdığı için; yapraktan verilecek doz miktarının birkaç kerede uygulamanın daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bor
bitkide çiçeklenme, döllenme ve meyve tutumunu doğrudan etkilediği için bor eksikliği olan bitkide hasat döneminde büyük
verim kaybı olacaktır. Bu durumu önlemek için ekim önce ve sonrasında mutlaka toprak ve yaprak analizleri yapmakta
büyük fayda vardır.
Bitkilere göre kullanma şekli ve dozuna uyulmalı ve tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.
BOR10 YERLİ, KALİTELİ VE HESAPLI
DÜNYA BOR KİMYASALI LİDERİ TÜRKİYE’DİR.

Devamını Oku....

Modern Tarım ve Su Ürünleri

Milli Gübremiz Bor10 ve Faydaları

BOR NOKSANLIK BELİRTİLERİ

Bitkilerin büyüme noktalarına zarar verir bitkilerde büyüme çok yavaşlar. Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar.  Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur. Çiçek ve meyve oluşumu engellenir, Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alır.

NEDENLERİ

Yüksek toprak pH sı, kumlu toprak yapısı, yüksek seviyede Azotlu gübre kullanımı yada kireçli toprak , Soğuk, Aşırı sulama ve yağış, nemli hava, uzun süren kuraklık.

BOR’UN BİTKİ BESLEMEDEKİ  ROLÜ

Meristematik (Büyüme) doku gelişimi. Karbonhidrat sentezi. Nükleik asit sentezi. Polen oluşumu ve meyve tutumunun artması.

BİTKİ   METABOLİZMASINDA BOR’UN ÖNEMİ

* Şekerlerin taşınmasında,
* Hücre duvarı sentezinde,
* Lignifikasyon (Odunlaşma)  olgusunda,
* Hücre duvarı yapısının oluşumunda
* Karbonhidrat metabolizmasında,
* RNA metabolizmasında
* Solunumda,
* İBA (İndol bütirik asit)
* İAA (indolasetik asit) metabolizmasında,
* Fenol metabolizmasında,
* Biyolojik membranların yapısal ve fonksiyonel özellikleri üzerinde önemli ve belirgin işlevlere sahiptir.
* Bor, hücre duvarı komponentleri ile tepkimeye girerek polihidroksil bileşikleri oluşturmak suretiyle hücre zarının ince yapıda olmasında ve güçlü bir şekilde sentezlenmesinde rol oynar.
*Kaliteli hücre zarından istenilen besin elementlerinin alınması
*Yeterli düzeyde bor içermeyen bitkilerin hücre duvarlarında belirgin şekil bozuklukları ortaya çıkar.
*Meristematik dokuların gelişmesinde,
*Polen tüplerinin büyümesinde,
*Polenlerin gelişme ve çimlenmelerinde bor önemli etkinliğe sahiptir. Bor bu nedenle vejetatif gelişmeye göre generatif gelişmede daha büyük önem taşımaktadır.
*Bor eksikliğinde bitkilerin kök uzamalarında gerileme ya da durma ve köklerin çalılaşmış bir görünüm alma durumu gözlenmektedir. Çünkü kök uzaması hücre duvarı sentezi ve hücre bölünmesi ile doğrudan ilişkilidir.

BAZI BİTKİLERDE BOR NOKSANLIĞI BELİRTİLERİ

*Tütünde tepe hastalığı,
*Şeker pancarında öz çürüklüğü,
*Elmalarda mantarlaşmış çekirdek
*Karnabaharda kahverengi çürüklük,
*Kerevizde çatlak gövde,
*Turpta kahverengi öz,
*Patatesin içinde kahverengi lekeler
*Yoncada uç yaprakların sararması gibi sorunlar bor noksanlığından ileri gelen beslenme bozukluklarıdır.

BOR NOKSANLIĞINA EN DUYARLI.          BİTKİLER.

* Şeker pancarı, Kanola, Ayçiçeği, Kereviz, Ispanaktır,Karnabahar, Şalgam, Lahana, Brüksel lahanası, Havuç, Pırasa, Marul, Turp gibi bitkiler de bor noksanlığına duyarlı bitkilerdir.

BOR NOKSANLIĞI;

*Bitkilerin büyüme noktalarına zarar verir
*Bitkilerde büyüme çok yavaşlar.
*Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar.
*Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur. *Çiçek ve meyve oluşumu engellenir,
*Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alır.

TAHILLARDA BOR NOKSANLĞI

*Tahıllarda gövdede kısalma, genç yapraklarda rengin açık yeşil olması, başaklarda ve tanelerde küçülme, başakların normalden uzun süre yeşil kalması gibi arazlar görülür.
*Bu devrede bor alımını artıracak uygulamalar yapılırsa, yeni küçük yan başak oluşumu görülür.

MISIRDA BOR NOKSANLĞI

*Mısırda boğum aralarının kısalır ve bitkide bodurlaşır, orta yaprakların her iki yüzünde orta damar çevresinde beyaz nekrotik lekeler görülür.
*En genç yapraklar kuruyup kıvrılır ve ölür.
*Koçanlar küçük, çarpık şekilli, koçanda tane sayısı olağanüstü az olur.

ÇELTİKTE BOR NOKSANLĞI

*Çeltik boyuna büyüme geriler, bitkiler çalımsı bir görünüm alırlar.
*Renkleri koyu yeşil olur.
*Genç yapraklarda ve büyüme noktalarında çok sayıda sarımsı beyaz renkli lekeler görülür. Lekeler yaprakların her iki yüzünde, yaprak uçlarında orta damar civarında yoğunlaşırlar.
*Yeni çıkmakta olan yapraklar tamamen beyaz, kıvrık olup açılınca alt yarıları kahverengileşir ve ölürler.
*Noksanlığın ileri devrelerinde, küçük beyaz lekeler tüm yaşlı yapraklara da sıçrar.
*Bitki yeni yan dallar çıkarır, bu yan dallarda da aynı arazlar görülür.
*Tohum oluşumu tamamıyla durur.

AYÇİÇEĞİNDE BOR NOKSANLĞI

*Bodurlaşma,
*Yan dallarda artma,
*Genç yapraklarda sararma,
*Küçülme ve şekil bozukluğu,
*Yapraklarda içe doğru kıvrılma,
*Bazen nekroz oluşumu görülür,
*Bu semptomlar, noksanlığın şiddetli ve devamlı olması durumunda yaşlı yapraklara
da sıçrar.
*Çiçeklenme düşük, çekirdek sayısı az ve içi boş olur.

PANCARDA BOR NOKSANLĞI

*Pancarda görülen öz çürüklüğü bor noksanlığının sebep olduğu bir hastalıktır.
*Pancarlarda bor noksanlığı özellikle kurak yıllarda ve uzun süren kurak dönemlerden sonra görülür.
*Bu bakımdan bor noksanlığının sorun olduğu yerlerde sulama aralıklarının ayarlanmasına özel dikkat gösterilmelidir.
*Noksanlık halinde önce büyüme geriler,
*Genç yapraklar birbirine yakın bir şekilde oluşurlar ve alt kısma doğru daralırlar.
*Damarlar arasında sarımsı yeşil ve sarı renkli lekeler oluşur.
*Yapraklar kıvrılır.
*Genç ve orta yaprakların sapları üzerinde yara kabuğuna benzer, gri – koyu kahve kabarcıklar oluşur.
*Yumru içinde kahverengi halkalar şeklinde başlayan öz çürüklüğü, ilerledikçe dokuları tamamen öldürür ve pancarın içinde siyah çürük bir kısım oluşur.

KARNABAHAR, BROKOLİ ve LAHANADA  BOR NOKSANLĞI

*Çekici bir görüntü veren süt beyaz renk bozularak kahverengileşme olur.
*Doku oldukça gevşek ve sapa doğru iç boşluğu oluşur (içi boş gövde).
*Yaprak kenarlarında bazen sırımsı kırmızı parlak lekeler oluşabilir.
Brüksel lahanasının açık meyve oluşumu
Havuçta gövdede geniş ve derin çatlaklar oluşması
Kerevizde içte kahverengileşme bor noksanlığının verdiği zararlardandır

PATATES’TE BOR NOKSANLĞI

*Patateste boy kısalır,
*Yan dallanma artar,
*Bitki çalımsı bir görüntü alır.
*Yapraklar kalın ve gevrek olur ve bazı durumlarda kenarları içe doğru kıvrıktır.
*Yaprak sapları düzleşir.
*Genç yapraklar ve büyüme noktaları başlangıçta koyu yeşil renkli olurlar, sonraları
kloroz gelişerek ölürler.
*Yaprakçıkların kenarlarında kahve rengi noktacıklar şeklinde nekrozlar oluşur, daha
sonra bunlar birleşerek büyürler.
*Eğer bor noksanlığı bu aşamada giderilirse, yeni sürgünler çıkar.
*Noksanlığın sürekli olması halinde yaşlı yapraklar da sararır ve solar.
*Yumru içindeki yuvarlak halka şeklindeki damarlar kahverengine döner.
*Kabuk koyu renklidir ve kaba bir yapıya sahiptir.
*Kesilen yüzeyler kısa sürede kırmızımsı koyu kahve rengine döner

PAMUKTA BOR NOKSANLĞI

*Pamukta büyüme gerilemesi,
*Yan sürgünlerde artma,
*Tepe tomurcuklarının ölmesi,
*Kalın ve gevrek yapılı içe kıvrık yaprakların oluşumu bor noksanlığının
belirtilerindendir.
*Tomurcukların çoğu açılamaz.
*Kapsüller bozuk şekilli olur ve çoğu olgunlaşmadan açılır.
*Lif kalitesi düşer, ürün azalır ve kapsüller olgunlaşmadan dökülür.
*Yapraklarda ve bitkinin genel görünümünde açıklanan arazlar olmadan da kapsül
dökümü ve lif azalması ve kalite bozulması görülebilmektedir.

SALATALIK BOR NOKSANLĞI

*Bitkisinde büyüme noktaları ölür.
*Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler.
*Yaşlı yapraklar klorozludur.
*Boğum araları kısa bitki kısa boylu olur.

DOMATESTE BOR NOKSANLĞI
*Genç yapraklar kalınlaşmış ve kırılabilir yapıda oluşurlar,
*Kahverengi nekrotik lekeler vardır.
*Yaşlı yapraklar sarı renkli olup, kenarlarda renk kahveye dönüktür.
*Gövde zayıf bir yapıya sahiptir.
*Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür, gövdede
morumsu renk oluşur.
*Meyve sayısı az ve içlerinde kararma görülür.

MARULDA BOR NOKSANLĞI
*Dış yapraklar normalden koyu yeşil renkli olur.
*Genç yapraklar lekeler şeklinde kloroz gösterirler veya tamamen
sarı renkli ve deforme şekilli, kalın dokulu ve kırılgan olurlar.
*Kenarlarda, kenar yanıklarını andıran kahve renkli lekeler vardır.
*Bu belirtiler kalsiyum noksanlığının neden olduğu kenar yanıkları ile
karıştırılabilir.

BORUN TOKSİK ETKİLER

Bor toksik etkisi diğer besin maddelerinden daha önemlidir. Çünkü bitkiler için yeterli ve gerekli bor miktarı ile zararlı olacak toksik seviye arasındaki fark çok azdır. Toprakta bor miktarı 1 ppm’den düşük ise bor noksanlığı, 5 ppm’den yüksek ise bor toksisitesi söz konusu olabilmektedir.

Bu sebeple topraktan bor gübrelemesi yaparken toksik etki ortaya çıkması olasılığı yüksektir, birkaç yıl üst üste bor içeren gübreler verilecek olursa, sonraki yıllarda yetiştirilecek bitkilerde fazla bordan ileri gelen zararlanmaların görülmesi çok mümkündür. Bu nedenle toprağa yapılacak bor gübrelemelerinde oldukça dikkatli davranılmalıdır. Yaprak gübrelemesi yoluyla bor verilmesi durumunda gübreleme sadece o bitkiye yapıldığı için böyle bir risk yoktur.  Bor toksisitesi daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerin topraklarında görülür. Bor toksisitesinde yaprak uçları sararır ve nekrozlar oluşur. Semptomlar daha sonra yaprak kenarlarına ve orta damara doğru yayılır. Yapraklar yanık bir görünüm alırlar ve erken dökülürler. Bu semptomlar yaşlı yapraklarda görülür.

Devamını Oku....

Modern Tarım ve Su Ürünleri

Milli Gübremiz Bor10 ve Faydaları

BOR NOKSANLIK BELİRTİLERİ

Bitkilerin büyüme noktalarına zarar verir bitkilerde büyüme çok yavaşlar. Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar.  Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur. Çiçek ve meyve oluşumu engellenir, Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alır.

NEDENLERİ

Yüksek toprak pH sı, kumlu toprak yapısı, yüksek seviyede Azotlu gübre kullanımı yada kireçli toprak , Soğuk, Aşırı sulama ve yağış, nemli hava, uzun süren kuraklık.

BOR’UN BİTKİ BESLEMEDEKİ  ROLÜ

Meristematik (Büyüme) doku gelişimi. Karbonhidrat sentezi. Nükleik asit sentezi. Polen oluşumu ve meyve tutumunun artması.

BİTKİ   METABOLİZMASINDA BOR’UN ÖNEMİ

* Şekerlerin taşınmasında,
* Hücre duvarı sentezinde,
* Lignifikasyon (Odunlaşma)  olgusunda,
* Hücre duvarı yapısının oluşumunda
* Karbonhidrat metabolizmasında,
* RNA metabolizmasında
* Solunumda,
* İBA (İndol bütirik asit)
* İAA (indolasetik asit) metabolizmasında,
* Fenol metabolizmasında,
* Biyolojik membranların yapısal ve fonksiyonel özellikleri üzerinde önemli ve belirgin işlevlere sahiptir.
* Bor, hücre duvarı komponentleri ile tepkimeye girerek polihidroksil bileşikleri oluşturmak suretiyle hücre zarının ince yapıda olmasında ve güçlü bir şekilde sentezlenmesinde rol oynar.
*Kaliteli hücre zarından istenilen besin elementlerinin alınması
*Yeterli düzeyde bor içermeyen bitkilerin hücre duvarlarında belirgin şekil bozuklukları ortaya çıkar.
*Meristematik dokuların gelişmesinde,
*Polen tüplerinin büyümesinde,
*Polenlerin gelişme ve çimlenmelerinde bor önemli etkinliğe sahiptir. Bor bu nedenle vejetatif gelişmeye göre generatif gelişmede daha büyük önem taşımaktadır.
*Bor eksikliğinde bitkilerin kök uzamalarında gerileme ya da durma ve köklerin çalılaşmış bir görünüm alma durumu gözlenmektedir. Çünkü kök uzaması hücre duvarı sentezi ve hücre bölünmesi ile doğrudan ilişkilidir.

BAZI BİTKİLERDE BOR NOKSANLIĞI BELİRTİLERİ

*Tütünde tepe hastalığı,
*Şeker pancarında öz çürüklüğü,
*Elmalarda mantarlaşmış çekirdek
*Karnabaharda kahverengi çürüklük,
*Kerevizde çatlak gövde,
*Turpta kahverengi öz,
*Patatesin içinde kahverengi lekeler
*Yoncada uç yaprakların sararması gibi sorunlar bor noksanlığından ileri gelen beslenme bozukluklarıdır.

BOR NOKSANLIĞINA EN DUYARLI.          BİTKİLER.

* Şeker pancarı, Kanola, Ayçiçeği, Kereviz, Ispanaktır,Karnabahar, Şalgam, Lahana, Brüksel lahanası, Havuç, Pırasa, Marul, Turp gibi bitkiler de bor noksanlığına duyarlı bitkilerdir.

BOR NOKSANLIĞI;

*Bitkilerin büyüme noktalarına zarar verir
*Bitkilerde büyüme çok yavaşlar.
*Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar.
*Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur. *Çiçek ve meyve oluşumu engellenir,
*Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alır.

TAHILLARDA BOR NOKSANLĞI

*Tahıllarda gövdede kısalma, genç yapraklarda rengin açık yeşil olması, başaklarda ve tanelerde küçülme, başakların normalden uzun süre yeşil kalması gibi arazlar görülür.
*Bu devrede bor alımını artıracak uygulamalar yapılırsa, yeni küçük yan başak oluşumu görülür.

MISIRDA BOR NOKSANLĞI

*Mısırda boğum aralarının kısalır ve bitkide bodurlaşır, orta yaprakların her iki yüzünde orta damar çevresinde beyaz nekrotik lekeler görülür.
*En genç yapraklar kuruyup kıvrılır ve ölür.
*Koçanlar küçük, çarpık şekilli, koçanda tane sayısı olağanüstü az olur.

ÇELTİKTE BOR NOKSANLĞI

*Çeltik boyuna büyüme geriler, bitkiler çalımsı bir görünüm alırlar.
*Renkleri koyu yeşil olur.
*Genç yapraklarda ve büyüme noktalarında çok sayıda sarımsı beyaz renkli lekeler görülür. Lekeler yaprakların her iki yüzünde, yaprak uçlarında orta damar civarında yoğunlaşırlar.
*Yeni çıkmakta olan yapraklar tamamen beyaz, kıvrık olup açılınca alt yarıları kahverengileşir ve ölürler.
*Noksanlığın ileri devrelerinde, küçük beyaz lekeler tüm yaşlı yapraklara da sıçrar.
*Bitki yeni yan dallar çıkarır, bu yan dallarda da aynı arazlar görülür.
*Tohum oluşumu tamamıyla durur.

AYÇİÇEĞİNDE BOR NOKSANLĞI

*Bodurlaşma,
*Yan dallarda artma,
*Genç yapraklarda sararma,
*Küçülme ve şekil bozukluğu,
*Yapraklarda içe doğru kıvrılma,
*Bazen nekroz oluşumu görülür,
*Bu semptomlar, noksanlığın şiddetli ve devamlı olması durumunda yaşlı yapraklara
da sıçrar.
*Çiçeklenme düşük, çekirdek sayısı az ve içi boş olur.

PANCARDA BOR NOKSANLĞI

*Pancarda görülen öz çürüklüğü bor noksanlığının sebep olduğu bir hastalıktır.
*Pancarlarda bor noksanlığı özellikle kurak yıllarda ve uzun süren kurak dönemlerden sonra görülür.
*Bu bakımdan bor noksanlığının sorun olduğu yerlerde sulama aralıklarının ayarlanmasına özel dikkat gösterilmelidir.
*Noksanlık halinde önce büyüme geriler,
*Genç yapraklar birbirine yakın bir şekilde oluşurlar ve alt kısma doğru daralırlar.
*Damarlar arasında sarımsı yeşil ve sarı renkli lekeler oluşur.
*Yapraklar kıvrılır.
*Genç ve orta yaprakların sapları üzerinde yara kabuğuna benzer, gri – koyu kahve kabarcıklar oluşur.
*Yumru içinde kahverengi halkalar şeklinde başlayan öz çürüklüğü, ilerledikçe dokuları tamamen öldürür ve pancarın içinde siyah çürük bir kısım oluşur.

KARNABAHAR, BROKOLİ ve LAHANADA  BOR NOKSANLĞI

*Çekici bir görüntü veren süt beyaz renk bozularak kahverengileşme olur.
*Doku oldukça gevşek ve sapa doğru iç boşluğu oluşur (içi boş gövde).
*Yaprak kenarlarında bazen sırımsı kırmızı parlak lekeler oluşabilir.
Brüksel lahanasının açık meyve oluşumu
Havuçta gövdede geniş ve derin çatlaklar oluşması
Kerevizde içte kahverengileşme bor noksanlığının verdiği zararlardandır

PATATES’TE BOR NOKSANLĞI

*Patateste boy kısalır,
*Yan dallanma artar,
*Bitki çalımsı bir görüntü alır.
*Yapraklar kalın ve gevrek olur ve bazı durumlarda kenarları içe doğru kıvrıktır.
*Yaprak sapları düzleşir.
*Genç yapraklar ve büyüme noktaları başlangıçta koyu yeşil renkli olurlar, sonraları
kloroz gelişerek ölürler.
*Yaprakçıkların kenarlarında kahve rengi noktacıklar şeklinde nekrozlar oluşur, daha
sonra bunlar birleşerek büyürler.
*Eğer bor noksanlığı bu aşamada giderilirse, yeni sürgünler çıkar.
*Noksanlığın sürekli olması halinde yaşlı yapraklar da sararır ve solar.
*Yumru içindeki yuvarlak halka şeklindeki damarlar kahverengine döner.
*Kabuk koyu renklidir ve kaba bir yapıya sahiptir.
*Kesilen yüzeyler kısa sürede kırmızımsı koyu kahve rengine döner

PAMUKTA BOR NOKSANLĞI

*Pamukta büyüme gerilemesi,
*Yan sürgünlerde artma,
*Tepe tomurcuklarının ölmesi,
*Kalın ve gevrek yapılı içe kıvrık yaprakların oluşumu bor noksanlığının
belirtilerindendir.
*Tomurcukların çoğu açılamaz.
*Kapsüller bozuk şekilli olur ve çoğu olgunlaşmadan açılır.
*Lif kalitesi düşer, ürün azalır ve kapsüller olgunlaşmadan dökülür.
*Yapraklarda ve bitkinin genel görünümünde açıklanan arazlar olmadan da kapsül
dökümü ve lif azalması ve kalite bozulması görülebilmektedir.

SALATALIK BOR NOKSANLĞI

*Bitkisinde büyüme noktaları ölür.
*Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler.
*Yaşlı yapraklar klorozludur.
*Boğum araları kısa bitki kısa boylu olur.

DOMATESTE BOR NOKSANLĞI
*Genç yapraklar kalınlaşmış ve kırılabilir yapıda oluşurlar,
*Kahverengi nekrotik lekeler vardır.
*Yaşlı yapraklar sarı renkli olup, kenarlarda renk kahveye dönüktür.
*Gövde zayıf bir yapıya sahiptir.
*Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür, gövdede
morumsu renk oluşur.
*Meyve sayısı az ve içlerinde kararma görülür.

MARULDA BOR NOKSANLĞI
*Dış yapraklar normalden koyu yeşil renkli olur.
*Genç yapraklar lekeler şeklinde kloroz gösterirler veya tamamen
sarı renkli ve deforme şekilli, kalın dokulu ve kırılgan olurlar.
*Kenarlarda, kenar yanıklarını andıran kahve renkli lekeler vardır.
*Bu belirtiler kalsiyum noksanlığının neden olduğu kenar yanıkları ile
karıştırılabilir.

BORUN TOKSİK ETKİLER

Bor toksik etkisi diğer besin maddelerinden daha önemlidir. Çünkü bitkiler için yeterli ve gerekli bor miktarı ile zararlı olacak toksik seviye arasındaki fark çok azdır. Toprakta bor miktarı 1 ppm’den düşük ise bor noksanlığı, 5 ppm’den yüksek ise bor toksisitesi söz konusu olabilmektedir.

Bu sebeple topraktan bor gübrelemesi yaparken toksik etki ortaya çıkması olasılığı yüksektir, birkaç yıl üst üste bor içeren gübreler verilecek olursa, sonraki yıllarda yetiştirilecek bitkilerde fazla bordan ileri gelen zararlanmaların görülmesi çok mümkündür. Bu nedenle toprağa yapılacak bor gübrelemelerinde oldukça dikkatli davranılmalıdır. Yaprak gübrelemesi yoluyla bor verilmesi durumunda gübreleme sadece o bitkiye yapıldığı için böyle bir risk yoktur.  Bor toksisitesi daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerin topraklarında görülür. Bor toksisitesinde yaprak uçları sararır ve nekrozlar oluşur. Semptomlar daha sonra yaprak kenarlarına ve orta damara doğru yayılır. Yapraklar yanık bir görünüm alırlar ve erken dökülürler. Bu semptomlar yaşlı yapraklarda görülür.

Devamını Oku....

Badem Kırma Makinesi