Badem Kırma Makinesi
Modern Tarım ve Su Ürünleri

Soya Bakımında İnci Bor 8 Kullanımı

SOYA
Tüm baklagillerde olduğu gibi soya fasulyesinde’ de BOR ihtiyacı yüksektir
SOYA da BOR
• Kökte büyümeyi teşvik eder
• Köklerde nodül oluşumunu arttırarak Azot formasyonunu hızlandırır.
• Dallanma ve çiçek açmayı teşvik eder
• Dolu kapsül sayısında artış
• Daha kaliteli tohum gelişimi ve tane verimi
• Polen oluşumunda artış
Her türlü garım ilaçları ile karıştırılabilir
Uygulama ekim öncesi ve 6-8 yaprak olduğunda ve çiçeklenme öncesi olmak üzere en az iki uygulana yapmak
gerekir.

Devamını Oku....

Modern Tarım ve Su Ürünleri

Pamukta İnci Bor 8 Kullanımı

PAMUK :
Bor tüm bitki beslemeciler tarafından en önemli bitli besin elementi olarak kabul edilir.
Bitki gelişiminin her aşamasında önemli olduğu gibi tarak dönemi BOR a en fazla ihtiyaç duyulan dönemdir.
Araştırmalar gösteriyor ki ekimden hasat dönemine kadar 800 ml BOR 8 kullanımı verimi 150 kg a kadar arttığı gözlenmiştir.
Bor büyüme ve tarak döneminde en önemli besin elementidir. Daha uzun ve ince kaliteli lif oluşumunu teşvik eder.
Erken hasada gelmesinin yanında haatalık ve zararlılara kaşı mukavemet sağlar. Besin elementlerinin kullanımına yardımcı olur.
Bor karbonhidrat sentezinin yanında Özellikle azot ve potasyumun alımı için mutlak gerekli olduğundan lif oluşumu sırasında en
fazla ihtiyaç duyulan zamandır.
İletim demetlerinde taşınması zor olduğundan yapraktan verilmesinde büyük fayda vardır.
İnci Bor 8 çeşitli zirai ilaçlarla karıştırılarak ek bir maliyet gerektirmez.
Yapraktan İnci Bor 8 uygulamaları en az 3 en fazla 6 uygulama yapılır. 3 uygulama olmasının sebebi yaşlı yapraklardan genç
yapraklara İnci Bor 8 taşınmadığı için yaşlı yapraklarda azot birikimi olur yaprak koyu bir renk alarak dökülür yeni oluşacak
yapraklara Bor 8 takviyesi yapıp bitkinin büyüme gelişme ve tarak oluşumunu teşvik etmektedir.
NOT: BOR 8 uygulamadan önce mutlaka toprak analizi yapılmalıdır.

Devamını Oku....

Modern Tarım ve Su Ürünleri

Cevizde İnci Bor 8 Kullanımı

CEVİZ : BOR ceviz yetiştiriciliğinde en önemli mikro besin elementidir. BOR eksikliğinde bodurlaşma çiçek tutumunda azalma
tutan meyvelerin yağ içeriğinde a azalmaya neden olur. BOR un cevizdeki başlıca rolü hücre bölünmesini teşvik ederek vejetatif ve
aynı zamanda çiçeklerin meyveye dönüşümünü sağlar.
CEVİZDE BOR İNCİ BOR 8
• Çiçek gelişimini arttırır
• Erkek ve dişi çiçeklerin uygun oranda olmasını sağlar.
• Ürün veriminde artış
• Ağaçta uzama ve büyüme
• Meyvede yağ oranın artması
Cevizde büyümenin en üst düzeye çıkarılması ve iyi verim alınması için yaş ve üstü ağaç başına ortalama 60 ml gelecek şekilde
kış budaması sonrasında ağaç tamamen yıkanmalı, tacına gelecek şekilde toprağa püskürtülmelidir. Bahar dönemi yapraklar
açtığında 30 ml/ağaç ve çiçeklenme öncesinde 30 ml/ağaç olacak şekilde tekrar uygulama yapılır.
BOR 8 uygulamadan önce mutlaka toprak analizi yapılmalıdır.

Devamını Oku....

Modern Tarım ve Su Ürünleri

Muz Üretiminde İnci Bor 8

MUZ:
Muzda BOR eksikliği sık görülen bir durumdur.
BOR muzda hücre çeperini geliştirdiği için pazarda kalma
süresinin uzamasının yanında kök gelişimini ve zar
geçirgenliğini arttırdığı için potasyum alımını teşvik eder.
Muzda BOR kaliteli ,eşit büyüklükte ve etli
meyve oluşumunu teşvik eder.
Su emilimini arttırır.
Çiçeklenme öncesi meyve büyümesinde ve
hasat sonrasında BOR 8 yaprak ve toprak
gübresi uygulanması tavsiye edilir.

Devamını Oku....

Badem Kırma Makinesi