Badem Kırma Makinesi

Orser Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu

ORSER; Tarım ve Köyişleri Bakanlık Makamının 22.09.2005 tarih ve 1639 sayılı onayı ile Organik Tarımda, 01.04.2008 tarih ve 052 sayılı onayı ile de İyi Tarım Uygulamalarında (İTU) kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak çalışma izni ve yetkisi almıştır.

ORSER, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından; Organik Tarımda TR-5262 sayılı Organik Tarım kanunu ve ilgili yönetmelikler ve AB-834/07, 889/08 sayılı mevzuatlar ile İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kapsamında TS ISO EN 17065 standardına göre akredite edilmiştir

ORSER, sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerin faaliyetlerini, bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak ve teknik yönden uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslar arası mevzuatlar doğrultusunda gerekli kontrol ve değerlendirmeleri gerçekleştirerek sertifikalandırma işlemlerini yapmaktadır.

 

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, kalite ve güven vazgeçemeyeceğimiz ilkelerimizdir.
ORSER, Türkiye’de organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının gelişmesine katkı sağlamanın yanı sıra, gelecekte ülkemizde ve öncelikle yakın komşularımız ve sertifikalandırılmış ürünlerimizin ihracatının yapıldığı Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, sektördeki ulusal ve uluslararası firmalarla kalite yönünden rekabeti hedef edinmiştir. Ayrıca,  EU eşdeğerliliği yanında NOP, BIOSUISS, JASS, GLOBALGAP akreditasyonunu hedeflemektedir. ORSER, kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesinde öncelikle KALİTE ve GÜVENİ esas almaktadır.
İletişim:Orser Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti.

Adres:Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2842. Sokak No:4
Çayyolu- Çankaya / ANKARA – 06810

Tel:  0312 438 15 60
Tel:  0312 441 85 83
Fax:  0312 438 15 59

Mail

Badem Kırma Makinesi