Badem Kırma Makinesi
Modern Tarım ve Su Ürünleri

Milli Gübremiz İnci Bor 8 ve Faydaları

BOR NOKSANLIK BELİRTİLERİ

Bitkilerin büyüme noktalarına zarar verir bitkilerde büyüme çok yavaşlar. Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar.  Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur. Çiçek ve meyve oluşumu engellenir, Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alır.

NEDENLERİ

Yüksek toprak pH sı, kumlu toprak yapısı, yüksek seviyede Azotlu gübre kullanımı yada kireçli toprak , Soğuk, Aşırı sulama ve yağış, nemli hava, uzun süren kuraklık.

İNCİ BOR’UN BİTKİ BESLEMEDEKİ  ROLÜ

Meristematik (Büyüme) doku gelişimi. Karbonhidrat sentezi. Nükleik asit sentezi. Polen oluşumu ve meyve tutumunun artması.

BİTKİ   METABOLİZMASINDA BOR’UN ÖNEMİ

* Şekerlerin taşınmasında,
* Hücre duvarı sentezinde,
* Lignifikasyon (Odunlaşma)  olgusunda,
* Hücre duvarı yapısının oluşumunda
* Karbonhidrat metabolizmasında,
* RNA metabolizmasında
* Solunumda,
* İBA (İndol bütirik asit)
* İAA (indolasetik asit) metabolizmasında,
* Fenol metabolizmasında,
* Biyolojik membranların yapısal ve fonksiyonel özellikleri üzerinde önemli ve belirgin işlevlere sahiptir.
* Bor, hücre duvarı komponentleri ile tepkimeye girerek polihidroksil bileşikleri oluşturmak suretiyle hücre zarının ince yapıda olmasında ve güçlü bir şekilde sentezlenmesinde rol oynar.
*Kaliteli hücre zarından istenilen besin elementlerinin alınması
*Yeterli düzeyde bor içermeyen bitkilerin hücre duvarlarında belirgin şekil bozuklukları ortaya çıkar.
*Meristematik dokuların gelişmesinde,
*Polen tüplerinin büyümesinde,
*Polenlerin gelişme ve çimlenmelerinde bor önemli etkinliğe sahiptir. Bor bu nedenle vejetatif gelişmeye göre generatif gelişmede daha büyük önem taşımaktadır.
*Bor eksikliğinde bitkilerin kök uzamalarında gerileme ya da durma ve köklerin çalılaşmış bir görünüm alma durumu gözlenmektedir. Çünkü kök uzaması hücre duvarı sentezi ve hücre bölünmesi ile doğrudan ilişkilidir.

BAZI BİTKİLERDE BOR NOKSANLIĞI BELİRTİLERİ

*Tütünde tepe hastalığı,
*Şeker pancarında öz çürüklüğü,
*Elmalarda mantarlaşmış çekirdek
*Karnabaharda kahverengi çürüklük,
*Kerevizde çatlak gövde,
*Turpta kahverengi öz,
*Patatesin içinde kahverengi lekeler
*Yoncada uç yaprakların sararması gibi sorunlar bor noksanlığından ileri gelen beslenme bozukluklarıdır.

BOR NOKSANLIĞINA EN DUYARLI BİTKİLER.

* Şeker pancarı, Kanola, Ayçiçeği, Kereviz, Ispanaktır,Karnabahar, Şalgam, Lahana, Brüksel lahanası, Havuç, Pırasa, Marul, Turp gibi bitkiler de bor noksanlığına duyarlı bitkilerdir.

İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI;

*Bitkilerin büyüme noktalarına zarar verir
*Bitkilerde büyüme çok yavaşlar.
*Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar.
*Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur. *Çiçek ve meyve oluşumu engellenir,
*Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alır.

TAHILLARDA İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI

*Tahıllarda gövdede kısalma, genç yapraklarda rengin açık yeşil olması, başaklarda ve tanelerde küçülme, başakların normalden uzun süre yeşil kalması gibi arazlar görülür.
*Bu devrede bor alımını artıracak uygulamalar yapılırsa, yeni küçük yan başak oluşumu görülür.

MISIRDA İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI

*Mısırda boğum aralarının kısalır ve bitkide bodurlaşır, orta yaprakların her iki yüzünde orta damar çevresinde beyaz nekrotik lekeler görülür.
*En genç yapraklar kuruyup kıvrılır ve ölür.
*Koçanlar küçük, çarpık şekilli, koçanda tane sayısı olağanüstü az olur.

ÇELTİKTE İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI

*Çeltik boyuna büyüme geriler, bitkiler çalımsı bir görünüm alırlar.
*Renkleri koyu yeşil olur.
*Genç yapraklarda ve büyüme noktalarında çok sayıda sarımsı beyaz renkli lekeler görülür. Lekeler yaprakların her iki yüzünde, yaprak uçlarında orta damar civarında yoğunlaşırlar.
*Yeni çıkmakta olan yapraklar tamamen beyaz, kıvrık olup açılınca alt yarıları kahverengileşir ve ölürler.
*Noksanlığın ileri devrelerinde, küçük beyaz lekeler tüm yaşlı yapraklara da sıçrar.
*Bitki yeni yan dallar çıkarır, bu yan dallarda da aynı arazlar görülür.
*Tohum oluşumu tamamıyla durur.

AYÇİÇEĞİNDE İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI

*Bodurlaşma,
*Yan dallarda artma,
*Genç yapraklarda sararma,
*Küçülme ve şekil bozukluğu,
*Yapraklarda içe doğru kıvrılma,
*Bazen nekroz oluşumu görülür,
*Bu semptomlar, noksanlığın şiddetli ve devamlı olması durumunda yaşlı yapraklara
da sıçrar.
*Çiçeklenme düşük, çekirdek sayısı az ve içi boş olur.

PANCARDA İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI

*Pancarda görülen öz çürüklüğü bor noksanlığının sebep olduğu bir hastalıktır.
*Pancarlarda bor noksanlığı özellikle kurak yıllarda ve uzun süren kurak dönemlerden sonra görülür.
*Bu bakımdan bor noksanlığının sorun olduğu yerlerde sulama aralıklarının ayarlanmasına özel dikkat gösterilmelidir.
*Noksanlık halinde önce büyüme geriler,
*Genç yapraklar birbirine yakın bir şekilde oluşurlar ve alt kısma doğru daralırlar.
*Damarlar arasında sarımsı yeşil ve sarı renkli lekeler oluşur.
*Yapraklar kıvrılır.
*Genç ve orta yaprakların sapları üzerinde yara kabuğuna benzer, gri – koyu kahve kabarcıklar oluşur.
*Yumru içinde kahverengi halkalar şeklinde başlayan öz çürüklüğü, ilerledikçe dokuları tamamen öldürür ve pancarın içinde siyah çürük bir kısım oluşur.

KARNABAHAR, BROKOLİ ve LAHANADA  İNCİ BOR NOKSANLIĞI

*Çekici bir görüntü veren süt beyaz renk bozularak kahverengileşme olur.
*Doku oldukça gevşek ve sapa doğru iç boşluğu oluşur (içi boş gövde).
*Yaprak kenarlarında bazen sırımsı kırmızı parlak lekeler oluşabilir.
Brüksel lahanasının açık meyve oluşumu
Havuçta gövdede geniş ve derin çatlaklar oluşması
Kerevizde içte kahverengileşme bor noksanlığının verdiği zararlardandır.

PATATES’TE İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI

*Patateste boy kısalır,
*Yan dallanma artar,
*Bitki çalımsı bir görüntü alır.
*Yapraklar kalın ve gevrek olur ve bazı durumlarda kenarları içe doğru kıvrıktır.
*Yaprak sapları düzleşir.
*Genç yapraklar ve büyüme noktaları başlangıçta koyu yeşil renkli olurlar, sonraları
kloroz gelişerek ölürler.
*Yaprakçıkların kenarlarında kahve rengi noktacıklar şeklinde nekrozlar oluşur, daha
sonra bunlar birleşerek büyürler.
*Eğer bor noksanlığı bu aşamada giderilirse, yeni sürgünler çıkar.
*Noksanlığın sürekli olması halinde yaşlı yapraklar da sararır ve solar.
*Yumru içindeki yuvarlak halka şeklindeki damarlar kahverengine döner.
*Kabuk koyu renklidir ve kaba bir yapıya sahiptir.
*Kesilen yüzeyler kısa sürede kırmızımsı koyu kahve rengine döner

PAMUKTA BOR İNCİ 8 NOKSANLIĞI

*Pamukta büyüme gerilemesi,
*Yan sürgünlerde artma,
*Tepe tomurcuklarının ölmesi,
*Kalın ve gevrek yapılı içe kıvrık yaprakların oluşumu bor noksanlığının
belirtilerindendir.
*Tomurcukların çoğu açılamaz.
*Kapsüller bozuk şekilli olur ve çoğu olgunlaşmadan açılır.
*Lif kalitesi düşer, ürün azalır ve kapsüller olgunlaşmadan dökülür.
*Yapraklarda ve bitkinin genel görünümünde açıklanan arazlar olmadan da kapsül
dökümü ve lif azalması ve kalite bozulması görülebilmektedir.

SALATALIK’TA İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI

*Bitkisinde büyüme noktaları ölür.
*Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler.
*Yaşlı yapraklar klorozludur.
*Boğum araları kısa bitki kısa boylu olur.

DOMATESTE İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI
*Genç yapraklar kalınlaşmış ve kırılabilir yapıda oluşurlar,
*Kahverengi nekrotik lekeler vardır.
*Yaşlı yapraklar sarı renkli olup, kenarlarda renk kahveye dönüktür.
*Gövde zayıf bir yapıya sahiptir.
*Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür, gövdede
morumsu renk oluşur.
*Meyve sayısı az ve içlerinde kararma görülür.

MARULDA İNCİ BOR 8 NOKSANLIĞI
*Dış yapraklar normalden koyu yeşil renkli olur.
*Genç yapraklar lekeler şeklinde kloroz gösterirler veya tamamen
sarı renkli ve deforme şekilli, kalın dokulu ve kırılgan olurlar.
*Kenarlarda, kenar yanıklarını andıran kahve renkli lekeler vardır.
*Bu belirtiler kalsiyum noksanlığının neden olduğu kenar yanıkları ile
karıştırılabilir.

BORUN TOKSİK ETKİLERİ

Bor toksik etkisi diğer besin maddelerinden daha önemlidir. Çünkü bitkiler için yeterli ve gerekli bor miktarı ile zararlı olacak toksik seviye arasındaki fark çok azdır. Toprakta bor miktarı 1 ppm’den düşük ise bor noksanlığı, 5 ppm’den yüksek ise bor toksisitesi söz konusu olabilmektedir.

Bu sebeple topraktan bor gübrelemesi yaparken toksik etki ortaya çıkması olasılığı yüksektir, birkaç yıl üst üste bor içeren gübreler verilecek olursa, sonraki yıllarda yetiştirilecek bitkilerde fazla bordan ileri gelen zararlanmaların görülmesi çok mümkündür. Bu nedenle toprağa yapılacak bor gübrelemelerinde oldukça dikkatli davranılmalıdır. Yaprak gübrelemesi yoluyla bor verilmesi durumunda gübreleme sadece o bitkiye yapıldığı için böyle bir risk yoktur.  Bor toksisitesi daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerin topraklarında görülür. Bor toksisitesinde yaprak uçları sararır ve nekrozlar oluşur. Semptomlar daha sonra yaprak kenarlarına ve orta damara doğru yayılır. Yapraklar yanık bir görünüm alırlar ve erken dökülürler. Bu semptomlar yaşlı yapraklarda görülür.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar* olarak işaretlendi

Bu HTML etiketleri ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Badem Kırma Makinesi