Badem Kırma Makinesi
Kategori Dışı

2019 YILI HAC KESİN KAYITLARI

1- 2019 yılı hac kuraları, 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15.00’de Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans
Salonunda çekilmiştir.
2- Kura sonuçları aynı gün saat:21:30’dan itibaren T.C. kimlik numaralarıyla www.hac.gov.tr adresinden
sorgulanmıştır.
3- Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri
arasında yapabileceklerdir.
4- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi”ni www.hac.gov.tr
adresinden 02 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14.00’den itibaren internet ortamından veya
Müftülüklerden alabileceklerdir.
5- Vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Belgesi”ni almak için www.hac.gov.tr adresindeki “Hac Kesin Kayıt
Menüsü”nden T.C. Kimlik numaralarını girdikten ve güvenlik aşamalarını geçtikten sonra cep
telefonlarına gönderilen SMS şifresini gireceklerdir. Daha sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı
Organizasyonu” veya “Acenta Organizasyonunu” tercih ederek “2019 Yılı Hac Organizasyonuna Kesin
Kayıt Yaptırabilir” belgesini alacaklardır.
NOT: Cep telefonlarına mesaj gelmeyenlerin veya cep telefon numaraları değişenlerin Müftülüklerimize
müracaat etmeleri gerekmektedir.)
Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra;
A-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH
EDEN VATANDAŞLARIMIZ:
1- Kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile hac kaydını yaptırdığı İl Müftülüğüne 02-11 Ocak 2019 tarihleri
arasında müracaat ederek; konaklama türü, oda (iki kişilik, üç kişilik vb.) ve havalimanı tercihlerini
belirterek kayıtlarını yaptıracaklardır.
2- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi,
%50’sini 11 Ocak 2019; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar T.C. kimlik numarası ve cep
telefonu bilgisi ile Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye
Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarından birine
yatırabilecektir.
3- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac
ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların
kayıtları silinecektir.
4- İl Müftülükleri hac büroları tarafından verilen form dilekçe, ekinde yer alan açıklamalar dikkatlice
okunduktan sonra doldurulacaktır.
B- BAŞKANLIKLA SÖZLEŞME İMZALAYAN SEYAHAT ACENTELERİNİ TERCİH EDEN
VATANDAŞLARIMIZ:
1- Acenteye kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile 2019 yılı için HACCA KAYIT YAPTIRMA YETKİSİ
bulunan acentelerden birine 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında kesin kayıt yaptıracaktır.
(Acentaların bilgilerini Başkanlığımız internet sayfasından, İl Müftülüklerinden veya TÜRSAB’dan
öğrenebileceklerdir.)
2- Acentalara kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın da 2019 yılı hac ücretlerini Başkanlığımızla anlaşmalı
Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım
Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarından birine yatırmaları
gerekmektedir. Başka bankalara veya acente hesaplarına yatırılan hac ücretleri geçerli olmayacaktır.
2
3- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği
gibi, %50’sini 11 Ocak 2019; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar T.C. kimlik numarası
ve cep telefonu bilgisi ile yukarıda zikredilen bankalardan birine yatıracaklardır.
4- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac
ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların
kayıtları silinecektir.
ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARININ KAYITLARI:
1- Hac müracaatı bulunan şehit yakınları (şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ile gazi ve
eşleri; çekilen kura sonucu kesin kayıt hakkı elde etmiş ve birlikte müracaat ettikleri grubu da varsa
grubuyla birlikte 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
2- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde edemeyen; şehit yakınları ile gazi ve eşlerinin hac kayıtlarının
yapılabilmesi için;
a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde şehadet
veya gazilik belgelerini ibraz edenlerin 17–25 Ocak 2019 tarihleri arasında konaklama türüne ait
hac ücretlerini yukarıda zikredilen bankalardan birine yatırmaları kaydıyla Diyanet İşleri
Başkanlığı organizasyonu aracılığı ile kesin kayıtları İl Müftülüklerince yapılacaktır.
b) Bu durumda kesin kayıt yaptırmak isteyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri; şehitlik ve gazilik
şartlarını taşımayan diğer grup üyeleri ile bağlantıları iptal edilecektir.
HAC KONAKLAMA TÜRLERİ:
Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve
otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve
verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
A- Oda Tercihli Konaklama Türü:
1- Mekke-Medine’de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi,
müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda
kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,
2- Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine’de ise Merkeziye’de veya Mescid-i Nebevi’ye
en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,
3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü
sağlanacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 5-16 Ağustos (04-15
zilhicce) tarihleri arasında verilememektedir.)
4- Yemekler; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabildot, öğle için kumanya verilecektir.
5- Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.
6- Medine’de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.
B- -Otel Konaklama Türü:
Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri
veren 4 veya 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyon;
otellerin Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Nebevi’ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre
aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.
1- Otel-1 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’ın avlusuna en fazla 500 metre mesafede,
Medine’de ise Merkeziye’de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde
yapılacaktır. Konaklama süresi uçak programına uygun olarak 13 – 18 gün olarak planlanmaktadır.
Konaklamalar ikili odalarda yaptırılacaktır.
2- Otel-2 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’ın avlusuna en fazla 1000 metre mesafede,
Medine’de ise Merkeziye’de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde
3
yaptırılacaktır. Konaklama süresi uçak programına uygun olarak 14 – 25 gün aralığında
planlanmaktadır. Konaklamalar ikili odalarda yaptırılacaktır.
3- Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup, kesin kayıt hakkı
kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1- Kayıt yaptıracakların pasaportlarının en az 10 Şubat 2020 tarihine kadar geçerlilik süresi olması
gerekmektedir. Geçerlilik tarihi 10 Şubat 2020’den önce biten pasaportlar işleme konulmayacaktır.
2- İlk defa pasaport çıkaracakların, pasaport müracaatlarını 11.02.2019 tarihinden sonra yapmaları
gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi müftülüklerden veya acentalardan öğrenilebilecektir.
3- Diyanet veya Acentaya “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi olmayan hiç bir vatandaşın hac kaydı
yapılmayacaktır.
4- Kesin kayıt hakkı elde edildikten sonra kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek
isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.
5- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızdan; kayıtlarını yaptırdıktan sonra sağlık durumu ve
yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilenler; noterden vekalet vermek
suretiyle 65 yaşından küçük olan birini yerlerine vekaleten gönderebilirler.
6- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kesin kaydını yaptırmayanlar ile kesin kayıt süresini
geçirenlere bir daha kayıt hakkı verilmeyecektir.
7- Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda boşluk olması
durumunda, kura sırası gözetilerek 17 – 25 Ocak 2019 tarihleri arasında kayıtlar alınacaktır.
8- Kura çekiminden sonra “Otel Konaklama Türü”nden “Oda Konaklama Türü”ne geçiş imkanı
tanınmamaktadır.
9- Hac Konaklama türleri ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere www.hac.gov.tr adreslerinden
ulaşılabilecektir.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Devamını Oku....

Kategori Dışı

Dizlerdeki Kireçlenmeye-Sıvı Kaybına Bamya Tohumu

Öncelikle selamun aleykum arkadaşlar ben 45 yaşındayım namaz kılarken yada otururken dizlerimden çat sesleri sanki dizim kırılmış gibi şiddetli ses geliyordu bu sayfada arkadaşlar dizler için BAMYA TOHUMU önermişlerdi ve gece uyumadan once 11 tane TOHUMU 1 bardak suya koyup sabah uyandigimda ac karna tohumlu suyu iciyorum o günden bu güne kadar çok fark var dizlerimden eskisi gibi ses gelmiyor yavaş yavaş rahatlama hissediyorum özellikle kendim denemiş biri olarak dizler için BAMYA TOHUMU kullanmanızı tavsiye ederim saygılar…

BU YAZI İÇİN GELEN YORUMLAR

Rahmiye Aydın Özköprülü Ben 2 yıl dan beri bamya tohumunu içiyorum dizlerim de arıyordu merdiven çıkmak ta çok zorlanıyordu bamya tohumu içmeye başladığımdan beri diz lerimde hiç ağrım kalmadı ben sabah aç karnına 8 tane hap içer gibi suyla içiyorum 20 dakika sonra kavaltımı ediyorum ben faydasını çok gördüm tavsiye ediyorum..

Enis Gülay Topuz ayni islemi bende uyguluyorum sonuc gercekten mukemmele yakin zamanla daha da guzel olur inşallah denesin ayni sikayette olanlar faydasını görecektir.

Hürriyet Kirman Bende yaklaşık 1 aydır sabah kalkinca ac karnina ve aksam yatarken 11 tane bamya tohunu yutuyorum.merdiven cikarken dizlerim acıyordu ve çıtırtı oluyordu.çıtırtı henuz kesilmedi fakat acimasi gecti şimdilik

Devamını Oku....

Kategori Dışı

BOR10 YAPRAK VE TOPRAK GÜBRESİ

BOR10 YAPRAK VE TOPRAK GÜBRESİ
Bor tüm bitkilerin büyümesi için gerekli olan 7 mikro besin elementinden biridir. İlk olarak 1920 lerde
bu besin elementinin bitkiler üzerinde olan etkileri gözlenmiş ve o tarihten beri, Bor eksikliği birçok bitkide
fark edilmeye başlanmıştır.
Bu eksikliği gidermek amacı ile %100 YERLİ, KALİTELİ, HESAPLI olan BOR10 YAPRAK VE
TOPRAK GÜBRESİ Dünya’ da en çok ülkemizde bulunan Bor Kaynaklarından yararlanarak, ülkemizin
yetiştirdiği mühendisler ve bilim adamları tarafından el ele verilerek milli bir ruh ile üretilmiştir.
BOR10 Bitkilerin büyümesi, gelişmesi ve sağlam bir yapı ve doku ağına sahip olmasını sağlar. Bitkide
büyümeyi etkileyen Meristematik dokuları sağlıklı bir şekilde oluşturarak kök gelişimini arttırır. Tomurcuk
ve çiçeklenme oluşumunu destekler. Oluşan çiçeklerin dökülmesini azaltır.
BOR10 Meyve sayısında gözle görülür bir artış sağlar. Hücre duvarını sertleştirerek daha sağlam bir
yapıya sahip olması ile birlikte oluşan meyvelerin meyve ağırlığını arttırdığı gibi depolanma
dayanıklılığında da artış sağlamıştır. Meyvelerin şekil bozukluklarını da azaltır.
BOR10 Bitkide generatif büyümede yani tohum ve meyve oluşumunda etkilidir.
BOR10 Özellikle baklagillerde azot fiksasyonu ve nodül oluşumunda etkin bir rol alır.
BOR10 Ürün kalitesini ve verimini doğrudan etkilemektedir.
BOR10 Böcek haşere mücadelesinde pestisit, ahşap malzemeleri mantar gibi zararlı organizmalardan
koruma amaçlı da uygulanabilir.

Devamını Oku....

Kategori Dışı

Argan Shelling Machine-Argan Seed Crushing Machine

Devamını Oku....

Badem Kırma Makinesi