Badem Kırma Makinesi
Ekonomi Haberleri

Japonya’ya’Bitcoin’ci Bakan Atandı

 

 

Japonya’da ülkede kripto para borsalarının yasallaştırılmasına etki sağlayan ve blockchain teknolojisini destekleyen Takuya Hirai Bilim ve Teknoloji Bakanı olmuştur.

İktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP)’nin üyesi olan Takuya Hirai’nin, geçen yıl ülkede kripto para birimi borsalarında alım satım yapmayı yasallaştıran kişilerin arasında yer almıştı. Özellikle 2017 yılındaki kripto para borsalarının bu yasa ile ‘hedgefon’lara açılması ile Bitcoin fiyatı bin dolardan 20 bin dolara yükselmiştir.

Liberal Demokratik Parti’nin Bilgi Teknolojileri Strateji Özel Komitesi’nde aldığı görevi boyunca birçok girişimde bulunan Takuya Hirai, 2015 yılında Japonya’nın siber güvenlik yasasını çıkarması için de büyük katkıda bulunmuştur.

Hirai’nin göreve getirilmesi Japonya’da blok zincirinin benimsenmesine kolaylık sağlayacağı ve ülkede kripto para birimleri endüstrisinin yenileneceği şeklinde yorumlar geliyor.

Ayrıca Hirai’nin kripto para birimleri ilk halka arzlarının (ICO) da ülkede yasallaşması için önemli rol oynaması bekleniyor. Hirai’nin danışmanlık yaptığı TAMA Üniversitesi, ICO’ların regüle edilmesi ve tamamen yasallaştırılması için geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın yakın dönemde kanunlaşması bekleniyor.Diğer gelişmiş ülkelerde blockchain teknolojisi’ni yakından takip ediyor.

Devamını Oku....

 

 

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

  • Verimliliğin artması,
  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
  • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
  • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
  • Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

Bakanlık olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla “Sıfır Atık” prensibi hedef alınmış ve 2017 Haziran ayında çalışmalara başlanarak öncelikle kendi ana hizmet binamızda aşamalı olarak uygulamaya geçilmiştir.

Sıfır Atık Projesinin Bakanlığımızda uygulanmaya başlamasının akabinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin takdirleri ile kendileri projemize öncülük etmiş ve 26.09.2017 tarihinde Sıfır Atık Projesinin Tanıtım Toplantısı yapılarak bu projenin tüm Türkiye’de uygulanmasına ilişkin yola çıkılmıştır.

Bakanlığımızca 2018 yılından 2023 yılına kadar uygulanacak strateji ve eylemleri içeren “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” hazırlanmış olup, bu plan sıfır atık yaklaşımının anlaşılmasını sağlamak, mevcut durumu ortaya koymak, hedeflere ulaşmak için eylemleri belirlemek ve tüm kurum/kuruluşlarda aşamalı olarak yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedeflemekte ve sıfır atık yönetimi için bir yol haritası çizmektedir. Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı’nda uygulamaya yönelik hedefler ve bu hedeflere ilişkin eylemler belirlenmiştir.

Sıfır Atık Projesi, Ankara’dan başlamak üzere aşamalı olarak tüm Türkiye’de hayata geçirilecektir. Projenin kamu kurum/kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlen-dinlen tesislerinde ve büyük iş yerlerinde uygulanması ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

Devamını Oku....

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, su tasarrufu ile yağmur suyunun etkin kullanımı için bakanlık bahçesi başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına yağmur bahçeleri kurmaya hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeryüzüne düşen suyun tutulması, depolanması ve kullanılarak yeraltı sularına aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Kentsel alanlarda yoğunluğun, sert ve geçirimsiz yüzeylerin artması ile yağmur sularının toprak tarafından yeteri kadar süzülmediğini belirten Öztürk, bu durumun sel ve taşkınlara neden olduğuna işaret etti.

Yağmur suyunun etkin kullanımı için birçok yöntem geliştirildiğini anlatan Öztürk, bunlardan en yaygın kullanılanların “yağmur hasadı” ve “yağmur bahçeleri” yöntemi olduğunu belirtti.

Öztürk, yağmur suyunun depolanarak çeşitli uygulama alanlarında kullanılması yöntemine “yağmur hasadı”, çatılardan ve sert, geçirimsiz yüzeylerden gelen yağmur suyunun, oluşturulan sığ çukurlara yönlendirilerek bu alanlarda bitkilerin yetiştirildiği bahçelere de “yağmur bahçesi” adı verildiğini aktardı.

Doğal su kaynaklarına ihtiyacın gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Öztürk, yağmur bahçelerinin inşası için çalışmalara başladıklarını anlattı. Öztürk, şunları dile getirdi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bahçesi başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına yağmur bahçeleri kuracağız. Kurulacak yağmur bahçeleri ile hem görsel zenginliği artıracağız hem de su tasarrufu sağlayacağız. Yüzey akışının iyileştirilmesini ve suyun ekonomik kullanılmasını sağlamak, çatı olukları, araç yolları, yürüyüş yolları ve otoparklar gibi sert yüzeyli alanlarda oluşan yağmur sularını toplayıp yönlendirip kontrollü bir şekilde geri kazandırmak, yeraltı sularını beslemek, kirlenmiş yağmur sularını temizleyip su kalitesini artırmak, terleme ve buharlaşmayı çoğaltmak, erozyonu, sedimantasyonu ve seli azaltmak ile drenaj problemlerine çözüm üretmek amacıyla bu çalışmaya başladık. Bu çalışma bizim için büyük önem arz etmektedir. Ülke genelinde kısa sürede nihai sonucu elde edeceğiz.”

Devamını Oku....

Badem Kırma Makinesi