Badem Kırma Makinesi

BOR EKSİKLİĞİ VE BELİRTİLERİ
Topraklarda Bor elementinin bitkiye yarayışlılığı; toprak ve iklim faktörlerine göre farklılık gösterir. Bor eksikliği bilinen en
yaygın beslenme bozukluğudur. Bitkilerde bor eksikliği kireçli ve killi topraklarda ve toprağın ph derecesinin yükselmesi ile
görülmektedir. Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmında toprağın ph derecesi oldukça yüksektir. Yaşanan kuraklıklarda
bunun yükselmesini etkiler. Bu yüzden BOR 8 takviyesi bitki sağlamlığı ve üretimi açısından önemli hale gelmektedir.
Bitkilerde bor eksikliğine bağlı olarak çiçek, meyve ve tohum tutumu azalır. Kök hücrelerinden su alımı azalır, toprakta
birçok bitki besin elementi olmasına rağmen bitki tarafından alınamaz. Büyümenin yapı taşı olan Meristematik dokular
faaliyet gösteremediği için gelişme durur. Bor eksikliği çözülebilir azotlu bileşiklerin (NO3 gibi) birikimini, Sitoplazmanın
protein kapsamının azalmasına ve hücre çekirdeğinin deformasyonuna neden olmaktadır. Bor noksanlığı bitkilerde birçok
morfolojik değişikliklere de neden olur.
Bu değişikliklerin genel ve cinse özel belirtileri aşağıdaki gibidir:
Genç yapraklarda kloroz, sarı-kırmızı renklenme, bazen sararma ve kurumalar, –
Genç yapraklarda rozet teşekkülü, .
Küçük ve biçimsiz yapraklar,
Yaprak sapında, gövde ve yaprak damarlarında çatlama ve mantarlaşma,
Yaprak ve gövdede kalınlaşma ve gevrekleşme,
Yaşlı yaprakların genişlemesi,
Boğum aralarının kısalması,
Çalılaşma, bodurlaşma,
Tomurcuk, çiçek ve tohum oluşumunda azalma,
Çiçeklenme olsa bile döllenmenin az olması,
Kök gelişmesinde gerileme,
Yumrulu bitkilerde ve diğer meyvelerde orta kısımlarda boşlukların olması, camsı görünüm ve kahverengi beneklerin
görülmesi

Devamını Oku....

Badem Kırma Makinesi