Badem Kırma Makinesi
Modern Tarım ve Su Ürünleri

Pamukta İnci Bor 8 Kullanımı

PAMUK :
Bor tüm bitki beslemeciler tarafından en önemli bitli besin elementi olarak kabul edilir.
Bitki gelişiminin her aşamasında önemli olduğu gibi tarak dönemi BOR a en fazla ihtiyaç duyulan dönemdir.
Araştırmalar gösteriyor ki ekimden hasat dönemine kadar 800 ml BOR 8 kullanımı verimi 150 kg a kadar arttığı gözlenmiştir.
Bor büyüme ve tarak döneminde en önemli besin elementidir. Daha uzun ve ince kaliteli lif oluşumunu teşvik eder.
Erken hasada gelmesinin yanında haatalık ve zararlılara kaşı mukavemet sağlar. Besin elementlerinin kullanımına yardımcı olur.
Bor karbonhidrat sentezinin yanında Özellikle azot ve potasyumun alımı için mutlak gerekli olduğundan lif oluşumu sırasında en
fazla ihtiyaç duyulan zamandır.
İletim demetlerinde taşınması zor olduğundan yapraktan verilmesinde büyük fayda vardır.
İnci Bor 8 çeşitli zirai ilaçlarla karıştırılarak ek bir maliyet gerektirmez.
Yapraktan İnci Bor 8 uygulamaları en az 3 en fazla 6 uygulama yapılır. 3 uygulama olmasının sebebi yaşlı yapraklardan genç
yapraklara İnci Bor 8 taşınmadığı için yaşlı yapraklarda azot birikimi olur yaprak koyu bir renk alarak dökülür yeni oluşacak
yapraklara Bor 8 takviyesi yapıp bitkinin büyüme gelişme ve tarak oluşumunu teşvik etmektedir.
NOT: BOR 8 uygulamadan önce mutlaka toprak analizi yapılmalıdır.

Devamını Oku....

Modern Tarım ve Su Ürünleri

Muz Üretiminde İnci Bor 8

MUZ:
Muzda BOR eksikliği sık görülen bir durumdur.
BOR muzda hücre çeperini geliştirdiği için pazarda kalma
süresinin uzamasının yanında kök gelişimini ve zar
geçirgenliğini arttırdığı için potasyum alımını teşvik eder.
Muzda BOR kaliteli ,eşit büyüklükte ve etli
meyve oluşumunu teşvik eder.
Su emilimini arttırır.
Çiçeklenme öncesi meyve büyümesinde ve
hasat sonrasında BOR 8 yaprak ve toprak
gübresi uygulanması tavsiye edilir.

Devamını Oku....

Modern Tarım ve Su Ürünleri

Kanola Bakımında İnci Bor 8

KANOLA: Tüm yağlı tohumlar gibi yüksek bor ihtiyacı
olan Kanola bor eksikliğinden ciddi şekilde
etkilenmektedir.
Kanola büyüme dallanma ve çiçeklenme döneminde
diğer bitkilerden daha fazla bor a ihtiyaç duyar.
Bor 8 Kanola’da
• Kök gelişimini teşvik eder
• Erken çiçek teşekkülü olur
• Polen oluşumumu arttırır
• Tohumların erken çimlenmesini sağlar
• Azot kullanımını arttırır
• Yağ oranını attırır
• Kapsüllerin dolmasını ve eşit büyüklerde tohum
oluşmasına yardımcı olur

Devamını Oku....

BOR EKSİKLİĞİ VE BELİRTİLERİ
Topraklarda Bor elementinin bitkiye yarayışlılığı; toprak ve iklim faktörlerine göre farklılık gösterir. Bor eksikliği bilinen en
yaygın beslenme bozukluğudur. Bitkilerde bor eksikliği kireçli ve killi topraklarda ve toprağın ph derecesinin yükselmesi ile
görülmektedir. Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmında toprağın ph derecesi oldukça yüksektir. Yaşanan kuraklıklarda
bunun yükselmesini etkiler. Bu yüzden BOR 8 takviyesi bitki sağlamlığı ve üretimi açısından önemli hale gelmektedir.
Bitkilerde bor eksikliğine bağlı olarak çiçek, meyve ve tohum tutumu azalır. Kök hücrelerinden su alımı azalır, toprakta
birçok bitki besin elementi olmasına rağmen bitki tarafından alınamaz. Büyümenin yapı taşı olan Meristematik dokular
faaliyet gösteremediği için gelişme durur. Bor eksikliği çözülebilir azotlu bileşiklerin (NO3 gibi) birikimini, Sitoplazmanın
protein kapsamının azalmasına ve hücre çekirdeğinin deformasyonuna neden olmaktadır. Bor noksanlığı bitkilerde birçok
morfolojik değişikliklere de neden olur.
Bu değişikliklerin genel ve cinse özel belirtileri aşağıdaki gibidir:
Genç yapraklarda kloroz, sarı-kırmızı renklenme, bazen sararma ve kurumalar, –
Genç yapraklarda rozet teşekkülü, .
Küçük ve biçimsiz yapraklar,
Yaprak sapında, gövde ve yaprak damarlarında çatlama ve mantarlaşma,
Yaprak ve gövdede kalınlaşma ve gevrekleşme,
Yaşlı yaprakların genişlemesi,
Boğum aralarının kısalması,
Çalılaşma, bodurlaşma,
Tomurcuk, çiçek ve tohum oluşumunda azalma,
Çiçeklenme olsa bile döllenmenin az olması,
Kök gelişmesinde gerileme,
Yumrulu bitkilerde ve diğer meyvelerde orta kısımlarda boşlukların olması, camsı görünüm ve kahverengi beneklerin
görülmesi

Devamını Oku....

Badem Kırma Makinesi