Badem Kırma Makinesi

BOR EKSİKLİĞİ VE BELİRTİLERİ
Topraklarda Bor elementinin bitkiye yarayışlılığı; toprak ve iklim faktörlerine göre farklılık gösterir. Bor eksikliği bilinen en
yaygın beslenme bozukluğudur. Bitkilerde bor eksikliği kireçli ve killi topraklarda ve toprağın ph derecesinin yükselmesi ile
görülmektedir. Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmında toprağın ph derecesi oldukça yüksektir. Yaşanan kuraklıklarda
bunun yükselmesini etkiler. Bu yüzden BOR 8 takviyesi bitki sağlamlığı ve üretimi açısından önemli hale gelmektedir.
Bitkilerde bor eksikliğine bağlı olarak çiçek, meyve ve tohum tutumu azalır. Kök hücrelerinden su alımı azalır, toprakta
birçok bitki besin elementi olmasına rağmen bitki tarafından alınamaz. Büyümenin yapı taşı olan Meristematik dokular
faaliyet gösteremediği için gelişme durur. Bor eksikliği çözülebilir azotlu bileşiklerin (NO3 gibi) birikimini, Sitoplazmanın
protein kapsamının azalmasına ve hücre çekirdeğinin deformasyonuna neden olmaktadır. Bor noksanlığı bitkilerde birçok
morfolojik değişikliklere de neden olur.
Bu değişikliklerin genel ve cinse özel belirtileri aşağıdaki gibidir:
Genç yapraklarda kloroz, sarı-kırmızı renklenme, bazen sararma ve kurumalar, –
Genç yapraklarda rozet teşekkülü, .
Küçük ve biçimsiz yapraklar,
Yaprak sapında, gövde ve yaprak damarlarında çatlama ve mantarlaşma,
Yaprak ve gövdede kalınlaşma ve gevrekleşme,
Yaşlı yaprakların genişlemesi,
Boğum aralarının kısalması,
Çalılaşma, bodurlaşma,
Tomurcuk, çiçek ve tohum oluşumunda azalma,
Çiçeklenme olsa bile döllenmenin az olması,
Kök gelişmesinde gerileme,
Yumrulu bitkilerde ve diğer meyvelerde orta kısımlarda boşlukların olması, camsı görünüm ve kahverengi beneklerin
görülmesi

Devamını Oku....

Modern Tarım ve Su Ürünleri

İNCİ BOR 8 TOPRAK VE YAPRAK GÜBRESİ

BOR 8 TOPRAK VE YAPRAK GÜBRESİ
NEDEN BOR 8?
Düşük sıcaklıklarda bile suda kolay çözünür. Her türlü ilaç ve gübre ile karıştırarak, yağmurlama veya damla sulama
yapılan yerlerde sulama ile birlikte verilebilir. Böylece hem insan gücü açısından, hem de maddi açıdan tasarruf sağlar.
Ayrıca, sıvı şekilde uygulama yapan ilaçlama makineleri ve pülverizatörler aracılığı ile uygulandığında, bu makinelerin
borularında herhangi bir tıkanmaya sebep olmadığı gibi daha önceden oluşan tıkanıklıkları da temizler.
– Çiftlik gübrelerinin toprakta yarayışlı hale gelmesine ve toprakta var olan bitki besin elementlerinin bitki tarafından
alınmasına yardımcı olması nedeni ile kullanılan diğer gübrelerde %25 e varan tasarruf sağlar.
-Bitki için vazgeçilmez bir gübredir. Ürünün kalitesini ve verimini arttırır.
-Ülkemizde %100 YERLİ, KALİTELİ VE HESAPLI olarak üretilmiştir.
– HAMMADDESİNDEN YETİŞEN ÜRÜNÜNE, ÜRETİCİSİNDEN SON KULLANICISINA SERMAYESİNDEN SATIŞINA
KADAR TAMAMI YERLİ OLAN GÜBREDİR.
UYGULAMASI
Bitkilerde bor eksikliğini gidermek için tek yıllık ve çok yıllık bitkilerde topraktan ve yapraktan BOR 10 gübre takviyesi
yapmak gerekir. Uygulama genellikle çok yıllık bitkilerde kış budaması sonrasında gövde yıkanmalı ve izdüşümüne gelecek
şekilde toprağa püskürterek yapılmalıdır. Yıllık bitkilerde ise ekim öncesinde topraktan verilip ardından yapraklar
oluşumunda yapraktan uygulama yapılır ve daha sonra çiçeklenme öncesi uygulama yapılması tavsiye edilir. Anadolu Bor
Vakfı işletmelerinin yaptığı uygulamalarda BOR 8 gübresinin eklem bacaklı böcekleri, mantar ve küf hastalıklarını
uzaklaştırdığı için; yapraktan verilecek doz miktarının birkaç kerede uygulamanın daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bor
bitkide çiçeklenme, döllenme ve meyve tutumunu doğrudan etkilediği için bor eksikliği olan bitkide hasat döneminde büyük
verim kaybı olacaktır. Bu durumu önlemek için ekim önce ve sonrasında mutlaka toprak ve yaprak analizleri yapmakta
büyük fayda vardır.
Bitkilere göre kullanma şekli ve dozuna uyulmalı ve tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.
BOR 8 YERLİ, KALİTELİ VE HESAPLI
DÜNYA BOR KİMYASALI LİDERİ TÜRKİYE’DİR.

Devamını Oku....

Badem Kırma Makinesi