Badem Kırma Makinesi
Hayvancılık ve Yetiştiricilik

DETAYLI BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

 

DETAYLI BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ TAKVİMİ-OCAK AYI
BUDAMA:Ekolojik koşullar göz önüne alınarak budama işlemine devam edilir. (Budama ılıman iklim bölgelerinde yaprakların %70 döktüğü dönemde soğuk bölgelerde ise ilkbaharda ağaçlar uyanmadan yapılmalıdır.) Bölgemizde her iki dönemde de budama yapılabilir.
TOPRAK ANALİZİ yapılır ve analiz sonuçlarına göre gübre çeşitleri ve miktarı belirlenir.
Fidan dikimi yapılır.(Geceleri don oluyorsa dikim yapılmamalı) Bu ayda iklime çok dikkat edilmeli.
Badem ağaçlarının bahar ayında daha sağlıklı çiçeklenmesi ve meyve tutabilmesi için sonbaharda çiftlik gübresi verilmemiş ise verilmeli.

ŞUBAT AYI
Fidan dikimi sürdürülür.
BUDAMA-Badem ağacı için budama işlemleri mutlaka bitirilir. Aksi taktirde ağaçlar çiçeklenme dönemine gireceği için strese girer ve çiçek tutma ile meyve tutması zayıf olur.
ÇOK ÖNEMLİ-BORDO BULAMACI(%1) veya Organik eşdeğeri olan Bakır Sülfat pentahidrat(Mastercop) ilaçlama yapılır. Çiçekler uyanmadan önce yapılmalıdır ve geciktirilmemelidir.
 ÇOK ÖNEMLİ-Bakla Zınni böceğine karşı bu ayın ortalarından itibaren çiçeklenme sonuna kadar mavi leğenlere su konularak bahçelere bırakılır. Bir dönüme 4 tane. Zınni böcekleri leğenlere girip ölürler. Feromon tuzaklarıyla bu oranı 10 kat arttırmak mümkün. Doluluk durumuna göre leğenler boşaltılır.
Arazinin durumuna göre toprak işleme başlanılır. Arazide otlar var ise arazı sürülür.
Tırtıl, yaprak paraziti gibi zararlılar ilaç erken mücadele için ilaçlama(Dursban-4 gibi)

MART AYI
Badem bahçelerinin çiçek açma zamanı(Bölgemizde Ferragnes-Ferraduel çeşidi bademler 20 ile 28 Mart arası çiçek açar). Çiçeklenme döneminde asla ilaçlama yapılmaz!
Arı kovanları konulur. Her 4 dönüme 1 kovan.
Baklazınnı ile mücadele devam edilir.
Çeşit değiştirme ve yabani ağaçları aşılamada uygulanan kalem aşı işlemleri sonuçlandırılır. Çeşit değiştirmede bu yöntem önerilmez. Durgun göz aşısı(Eylül ayı başında) önerilir.
Mart ayında budama yapılmaz!
TOPRAK İŞLEME1- Bahçede ot kalmayacak şekilde toprak sürülmelidir. Yaprak biti ve çoğu zararlı yerdeki otlardan dolayı oluşur.

NİSAN AYI

Yaprak biti zararlısına karşı -gerekirse- ilaçlama yapılır.(Not: Mümkün olduğunca ilaçlamadan kaçınmak gerek. Uğur böceğinin olduğu ağaçlar ilaçlanmamalıdır. Uğur böcekleri yaprak bitleriyle beslenir.
ÇOK ÖNEMLİ-Bademler nohut büyüklüğüne geldiğinde iç kurduna karşı –GEREKİRSE- ilaçlama yapılır.( İç kurdu zararına karşı mücadele tarihi ancak iç kurdunun olduğu meyvelerden çıkışının takibi ile mümkündür. Bunu anlamak için yaklaşık yarım kilo badem tül bir bezin içine konularak izlenir.)
Yeni dikilen badem fidanlarının dip dalları alınır.
Yeşil bitki örtüsü(Otlar) varsa bu ay içinde mutlaka sürülerek toprağa gömülmelidir.
MAYIS AYI
TOPRAK İŞLEME2-Toprak işlemesi kültivatör veya diskaro ile yapılır. Son uygulamada tapan takılmalıdır.
Bademler nohut büyüklüğüne geldiğinde iç kurduna karşı ilaçlama yapılmamışsa ve GEREKİYORSA yapılır.(Not: Ürüne yatmamış yeni bahçelerde iç kurduna karşı ilaçlamaya gerek yoktur)
Tırtıl ile mücadele yapılır.
YAZ BUDAMASI-Yeni dikilen badem fidanlarının dip dalları-obur dallar alınır ve yaz budaması yapılır.
Gövdelere güneş yanıklarını önlemek için ve zararlıların saklanmaması için kireç badanası yapılabilir.
Kapnodis ile mücadele edilir. Mümkün olduğunca biyolojik ve kültürel mücadele yapılmalıdır.
SULU-Damlama sistemi olan yeni ve eski bahçelerde mevsim şartlara ve badem ağaçlarının su isteğine göre ve ekolojik duruma göre sulama yapılır.
SULU OLMAYAN- Yeni kurulan badem bahçelerine(Ayın son günlerinde ve bahar kurak geçmişse) ilk su verilir. Sulama yapılırken, ağacın kök boğazına suyun göllendirilmemesine dikkat edilmelidir.

HAZİRAN AYI

ÇOK ÖNEMLİ- Yeni kurulacak Badem bahçesi arazisi kutanla(pulluk) derin sürüm yapılır. Biçerdöverden hemen sonra sürülür. Yoksa toprak sertleşeceği için sürülemez, yağmur(telbis) beklenir!
SULU-Damlama sistemi olan yeni ve eski bahçelerde mevsim şartlara ve badem ağaçlarının su isteğine göre ve ekolojik duruma göre sulama yapılır.
SULU OLMAYAN- Yeni kurulan badem bahçelerine(Ayın ilk günlerinde) ilk su verilir. Sulama yapılırken, ağacın kök boğazına suyun göllendirilmemesine dikkat edilmelidir.
Yeşil sürgün budaması(yaz budaması) yapılır. Gereksiz obur dallar alınır.
Kırmızı örümcek ile mücadele yapılmalı. 15 Hazirandan sonra büyüteç ile kırmızı örümcek takibi yapılabilir.
Yabani ot mücadelesine devam edilir.
Kapnodis ile mücadele yapılır. Kültürel mücadele önerilir.
YAPRAK ANALİZİ-Bilinçli gübreleme için “Yaprak Analizi” yapılır.(Bu ayın sonlarında)

TEMMUZ AYI

Bahçe tesisi için Özel Ağaçlandırma Projesi için DESTEKLEME başvurusu her ay yapılabilir.
Badem fidanları yerinde görülerek temin edilmelidir.(Garanti olması için sayı belirlenip, kaparo verilmelidir)
SULU-Damlama sistemi olan yeni ve eski bahçelerde mevsim şartlara ve badem ağaçlarının su isteğine göre ve ekolojik duruma göre sulama yapılır.
SULU OLMAYAN- Yeni kurulan badem bahçelerine ikinci su verilir. Sulama yapılırken, ağacın kök boğazına suyun göllendirilmemesine dikkat edilmelidir.- Badem bahçelerinde yabani otla mücadeleye devam edilir.
Patlatma-dipkazan ile toprak bu ayda sürülür.(yaklaşık 70 cm)
Kırmızı örümcek ile mücadele yapılmalı.
Bir sonraki ay badem hasadı yapılacağı için bu ayın sonlarına doğru ilaçlama yapılmamalıdır.

AĞUSTOS AYI
Bu ayda hasat yapılacağı için ilaçlama yapılmaz!(Tüketici sağlığı yönünden, meyveli ağaçlarda ilaçlı mücadeleye, hasada 21 gün kala son verilmelidir.)
SULU-Damlama sistemi olan yeni ve eski bahçelerde mevsim şartlara ve badem ağaçlarının su isteğine göre ve ekolojik duruma göre sulama yapılır.
SULU OLMAYAN- Yeni kurulan badem bahçelerine üçüncü su verilir. Sulama yapılırken, ağacın kök boğazına suyun göllendirilmemesine dikkat edilmelidir.
HASAT-ÇOK ÖNEMLİ-Badem hasadı yapılır. Hasat geç yapılmamalıdır. Not: Erken hasat verimi yaklaşık %50 olumlu etkiler. Adıyaman için hasat zamanı 20 Ağustos’tan itibaren yapılır.
Hasattan sonra bademler geciktirilmeksizin aynı gün yeşil kabuk patozuna vurulur.
Patlatma-dipkazan ile toprak bu ayda sürülür.(yaklaşık 70 cm)
Yeni dikilecek tarlalarda toprak hazırlığı yapılır.

EYLÜL AYI
Badem hasadına devam edilir.
Badem fidanları yerinde görülerek muhakkak temin edilmelidir.(Garantiye bağlanmalıdır. Kesin fidan sayısı bildirilerek gerekirse fidancı ile sözleşme yapılmalıdır ve ücretinin bir kısmı ödenmelidir.)
ÇOK ÖNEMLİ-SULU BAHÇELER İÇİN-Hasattan sonra (damlama sistemi olan bahçelerde) muhakkak bir sulama daha yapılır ve kullanılması gereken azot gübresinin 1/5 sulamayla verilir. Bu yöntemle ağaç iyi besleneceğinden bir sonraki yıl verim ciddi anlamda(%40) artar.
Bahçe tesisi için Özel Ağaçlandırma Projesi için DESTEKLEME başvurusu her ay yapılabilir.
Badem fidanları göz aşı yapılır.
Yeni kurulacak arazi hazırlanır, fidan çukurları açılır.
EKİM AYI
Yeni kurulacak arazi hazırlanır, fidan çukurları açılır.
Kurumuş, hastalıklı ağaç ve dallar budama yoluyla çıkarılıp, yok edilir.
Sonbahar toprak işlemesi yapılır.
Hasadı tamamlanan bahçelere çiftlik gübresi verilir.

Gelecek yıl yumurtadan çıkarak hasar yapacak olan zararlılara(kapnodis, iç kurdu vb.) karşı mücadele devam eder. Yerdeki kurumuş dallar ve dallardaki bademler toplanıp imha edilir.

KASIM AYI
Yeni kurulacak bahçeler için tüm işlemler tamamlanır. Derin sürme-pulluk, kültivatör, işaretleme, burgu ile fidan çukuru açma…
TOPRAK ANALİZİ yapılır ve analiz sonuçlarına göre gübre çeşit ve miktarı belirlenir.
Bölgemizde Badem dikimi için en ideal ay(fidanların yaprak dökme durumlarına göre) Aralık ayıdır. Dolayısıyla tüm hazırlıklar bitirilmelidir.

TOPRAK İŞLEME3-Şartlar uygun ise toprak işlemesi yapılır.(Önerilen toprak sürme sayısı Mart, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 3 defadır.)
Bahçe tesisi için Özel Ağaçlandırma Projesi için DESTEKLEME başvurusu her ay yapılabilir.
Badem ağaçlarının bahar ayında daha sağlıklı çiçeklenmesi ve meyve tutabilmesi için çiftlik gübresi verilmeli.

ARALIK AYI
Badem Yetiştiriciliği için en önemli ay Aralık ayıdır. Dikim, Budama, Kış ilaçlaması…
DİKİM ZAMANI- Fidan dikiminin hava koşullarına göre tam zamanıdır.(Bölgemiz için en ideal dikim zamanı Aralık ayıdır.) Bu ayda yapılan badem fidanı dikiminde çok iyi randıman alınır.

BUDAMA-Badem ağaçlarında -yaprakların dökülmesine göre- budama işlemleri yapılır. (Budama ılıman iklim bölgelerinde yaprakların %70 döktüğü dönemde soğuk bölgelerde ise ilkbaharda ağaçlar uyanmadan yapılmalıdır.). Bizim bölgemizde hem sonbaharda hem de ilkbaharda yapılabilir.
Toprak işlemesi ile birlikte, çiftlik gübresi uygulaması da sürdürülür.
ÇOK ÖNEMLİ-BORDO BULAMACI(%2) veya Organik olan eşdeğeri Bakır Sülfat pentahidrat(Mastercop) ilaçlaması yapılır.

1. Bu bilgiler sadece Adıyaman yöresi için geçerlidir.
2. Eksik kalan bir işlemi yapmamışsanız, diğer ayda muhakkak yapınız.
3. Gübreleme, toprak ve yaprak analizleri sonucunda belirlenen aylarda verilmesi gerekmektedir

4. Mecbur kalmadıkça ilaçlama yapmayınız. İlaçlama zamanıdır diye yapılmaz, gerekliyse yapılır. İlaçlamayla ilgili detaylı bilgiyi ziraat mühendislerinden alınız.
5. Toprak işleme(yazın son işleme) tapanla yapılmalıdır.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar* olarak işaretlendi

Bu HTML etiketleri ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Badem Kırma Makinesi